Engerdal
Østfjell Hytteeierforening
Om hytteeierforeningenÅpen medlemsinformasjonBildearkivDugnad bildearkivForumSkiløypeinformasjon 2015 / 2016Skiløypeinformasjon 2016 / 2017Løypeinstruks 2015 / 2016
Om hytteeierforeningen
SISTE NYTT
Styret
Bli medlem!
Dugnadskomiteen
PASSORDBESKYTTET tilgang for styret

Engerdal Østfjell Hytteeierforening                                                                                   Dette webområde er sist oppdatert: 17.10.2016

Engerdal Østfjell Hytteerierforening (EØH) er en interesseorganisasjon for hytteeierne i Engerdal Østfjell.
Viktige oppgaver er blant annet forbeding av tur- og skiløypenettet og sykkelstier. Samt følge opp at infrastrukturen fungerer.
Av andre oppgaver er også å legge opp til sosiale aktiviteter for medlemmene i hytteområde.
I tillegg ivaretar hytteeierforeningen hytteeierenes interesser ovenfor myndighetene og andre.
Foreningen ble stiftet Skjærtorsdag 13. april 2006 på Knuten.

Informasjon om aktuelle saker som foreningen arbeider med finner du på denne hjemmesiden. 

Kamera sender oppdatert bilde hvert 10. minutt hele døgnet
For større bilde gå inn på:
http://ogbakken.net/page2.html


Levert av: http://ogbakken.net/

Trykk på nedenstående illustrasjons-bilde,
og værstasjonen kommer da opp i eget vindu med rette verdier.
Oppdatering hele døgnetLevert av: http://ogbakken.net/Snødybdemåler
Kamera sender oppdatert bilde hvert 60. minutt hele døgnet
For større bilde gå inn på:
http://ogbakken.net/page9.html


Levert av: http://ogbakken.net/